25 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมานวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.53 น. : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๒ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 , ผลการจัดทำเว็บไซต์มูลนิธิทิพย์พิมานฯ และการเสนอของบประมาณมูลนิธิทิพทย์พิมานฯ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ตั้งมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ ขึ้น ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรและสัตว์เลี้ยง โดยให้การช่วยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลสัตว์ไร้ที่พึ่ง รวมทั้งสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ โปรดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ชมคลิปข่าว :

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=178097870281029

2022-12-15T10:02:29+07:00