27 มิถุนายน พ.ศ.2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ โฉมใหม่27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ โฉมใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ คุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ คุณดนุชา ยินดีพิธ คุณนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ดร.พลและคุณอลิสา อินทเสนี คุณฝนทิพย์ วัลยะเสวี คุณอุษณี มหากิจสิริ ลีโอณีโอ เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และโครงการในพระดำริต่างๆ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ อันได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง

ภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ อาทิ เสื้อยืด กระเป๋า เนคไท เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า แก้วกาแฟ ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 ภายใต้แบรนด์ CM 1957 และ Maithong Collection ลายสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมบำรุงผิว ครีมทามือ น้ำหอม เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มเครื่องประดับสร้อยมุกในโครงการถักร้อยสร้อยรัก และพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค และเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ด้วย

โดยร้านเปิดให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมสานหัวใจแบ่งปัน ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2022-12-15T10:02:37+07:00