1 สิงหาคม 2563 : พระราชทานให้ความช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย จำนวน 36 ตัวสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ พระราชทานให้ความช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย จำนวน 36 ตัว จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง พระราชทานแนวทางเพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย ซึ่งกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ในภารกิจช่วยสุนัขในฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปิดกิจการลง และไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขจำนวนนี้ได้อีกต่อไป โดยมีทีมสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่าสุนัขส่วนใหญ่ในจำนวนนี้เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหาร อยู่ในสภาพผอม ทรุดโทรม สมควรต่อการได้รับการช่วยเหลือ

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอนุญาตให้นำสุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ และ ไซบีเรียน ฮัสกี้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้ว จำนวน 36 ตัว เป็นเพศเมีย 31 ตัว และเพศผู้ 5 ตัว เข้าพักและฟื้นฟูสุขภาพที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงต้นแบบในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาสุนัขอนาถา ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้ ทรงห่วงใยในสุขภาพของสุนัขเป็นอย่างมาก พระราชทานแนวทางให้ทีมสัตวแพทย์ดำเนินการเพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่สุนัขอย่างดีและทันท่วงที ทั้งการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ มายังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมาอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้การรักษาสุนัขตัวที่เจ็บป่วย ตลอดจนขึ้นทะเบียนรายตัว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบสร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสถานพักพิงสุนัขระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อสร้างบนเนื้อที่ 30 ไร่ บนถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รองรับสุนัขได้ประมาณ 2,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมให้การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัข ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ ปัจจุบันมีสุนัขที่ให้การดูแลประมาณ 1,000 ตัว และมีมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถรับสุนัขที่ได้รับการฝึกไปอุปการะได้ และหากกรณีสุนัขเจ็บป่วยสามารถนำกลับมารักษาที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดชีวิต

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณไหมทอง คอลเลคชั่น (Maithong Collection) ของทางบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัดให้แก่ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 50,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 043-730490-0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง

2022-12-15T10:02:46+07:00