16 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)วันที่ 16 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีราษฎรไปรับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 218 ราย และข้อพร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวย 7 ราย โดยโปรดให้เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้ง 7 ราย

https://youtu.be/9gvX-Wm2Cl0

2022-12-15T10:02:57+07:00