วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา และงานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ “โรคผิวหนังที่พบบ่อย” รวมถึงรับการตรวจโรคผิวหนังเบื้องต้น, ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณชุมชน ณ ห้องกิจกรรมกลาง การเคหะชุมชนหลักสี่

2022-12-06T09:34:07+07:00