๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมบวงสรวงทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ “ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้นับพันคน ทั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่มบุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อุปการะ และครอบครัวบุคลากร นับเป็นความร่วมแรงร่วมใจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะย้ายสถานที่ทำงานสู่บ้านหลังใหม่ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ “แลนด์มาร์คที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ทางกรุงเทพฯตอนเหนือ”แห่งนี้ที่เตรียมพร้อมจะเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนระยะแรกเริ่มในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ รวมทั้งการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีหลักสูตรการแพทย์ที่ล้ำสมัยร่วมกับ UCL มหาวิทยาลัย อันดันหนึ่งในสิบของโลกจากสหราชอาณาจักร และการย้ายเข้าหอพักของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาในอาคารคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ในปี ๒๕๖๖ นี้ด้วย
2023-04-27T15:15:01+07:00