วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เข้าร่วมงาน Thai College Fair

ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง กว่า 400 คน จาก 13 โรงเรียน ณ Ruamrudee International School Bangkok

ซึ่งได้มีนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง สนใจในสอบถามรายละเอียดการเข้าศึกษาเป็นอย่างมาก

2022-11-07T15:44:24+07:00