ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้มาใช้สิทธิ์ 121 คน

⭐️ ทีม : PSCM-SMO
นำทีมโดย : นายพชร ล้ำเลิศธน
ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยคะแนนรับรอง 117 เสียง

ขอขอบคุณนักศึกษา
ที่มาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันนะคะ

#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

2022-11-02T08:22:14+07:00