วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ในหัวข้อ “Advances in Molecular Dermatology and Targeted Therapy”
📌ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
🔺สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Link :
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
❗️on-site 50 ท่านเท่านั้น!
ลงทะเบียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2022-11-02T08:25:44+07:00