สำหรับท่านใดที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม PSCM MD OPEN DAY 2023
แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง e-mail
ที่ใช้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ที่ : t.ly/clWSh
**สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้ ต้องมาเข้าร่วมด้วยตัวเอง
หรือมาพร้อมกับผู้ปกครองได้เท่านั้น
แต่ไม่สามารถให้ผู้ปกครองมาแทนนักเรียนได้
หากนักเรียนไม่สะดวกมาเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว**
หากไม่ได้รับเมล์ยืนยัน สามารถตรวจสอบได้ใน spam หรือ inbox มาทางเพจ facebook
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-576-6000 ต่อ 8527, 8476, 8477 หรือ 8481
2022-10-21T15:03:51+07:00