เนื่องจากขณะนี้วพศส.มีการขยายงานและเตรียมการเพื่อย้ายเข้าสู่ตึกใหม่

จึงขอประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหลายอัตราผู้สนใจจะมาร่วมงานกับวพศส. สามารถยื่นใบสมัครได้ ตามรายละเอียดใน poster

2022-10-21T10:30:11+07:00