ใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก”

ทุกคนคือพลังและแรงขับเคลื่อนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกนี้ให้สวยงาม

โครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาว รจภ. ทุกท่านที่ช่วยกันลดการใช้พลาสติก ร่วมกันคัดแยกขยะและรวบรวมมารีไซเคิล โดยขยะที่รวบรวมได้และนำไปรีไซเคิลในปี ๒๕๖๔ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง ๑๒.๑๖๖ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา และหวังว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันทำให้ดียิ่งขึ้นอีกในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป

2022-10-20T16:12:06+07:00