ยินดีต้อนรับ!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ได้จัดอบรม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบริหาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2022-08-18T14:33:51+07:00