ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยทีมสโมสรนักศึกษา โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้
💚 เป็นนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
💚 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษวิทยาลัย
💚 ผู้สมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และตำแหน่งอื่นๆไม่ต่ำกว่า 2.50
💚สมาชิกในทีมจะต้องมีนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒ
📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2565
📌ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าสมัครอย่างเป็นทางการวันที่ 12 กันยายน 2565
📌เลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 16 กันยายน 2565
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ t.ly/GHOM
2022-08-18T11:09:47+07:00