วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้การต้อนรับ Prof. Keiichi Akita ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ให้การต้อนรับ Prof. Keiichi Akita ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินการด้านการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน และความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
2022-11-14T11:25:19+07:00