โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

2022-08-10T13:26:13+07:00