ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จัดโครงการผ่าตัดกระจกตาและโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง เนื่องในวันประสูติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันประสูติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยโครงการผ่าตัดกระจกตารายแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง โดยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ และรองเลขาธิการ พญ.ประนอม คำเที่ยงได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ทำความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 7 (extern) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รวมทั้งร่วมสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนในชั้นปีที่ 4
2022-11-14T11:25:04+07:00