แจ้งเปลี่ยนเวลาลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

จากกำหนดเดิมนัดลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 13.30-14.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 9.30-11.00 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนเวลาลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
จากกำหนดเดิมนัดลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 13.30-14.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 9.30-11.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1️⃣ ฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-15.00 น. (ลงทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่ 7.00-9.30 น.)
2️⃣ ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. (ลงทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่ 8.30-9.00 น.)
3️⃣ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 9.30-11.00 น.
? รับชุดตรวจ ATK 3 ชุด และสูจิบัตร ณ วันซ้อมย่อย และดำเนินการตรวจ ATK ด้วยตนเองในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรายงานผลผ่าน Google Form ที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้
?กรณีผล ATK เป็นบวก (พบการติดเชื้อ) บัณฑิตจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้
? ติดตามข้อมูลข่าวสารกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> http://grad.cra.ac.th
2022-07-01T10:57:02+07:00