เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application “อาสาจุฬาภรณ์” แก่เยาวชนและประชาชนอาสาจุฬาภรณ์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาจุฬาภรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

2022-11-14T11:21:33+07:00