ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทบทวนประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 “Annual Student Experience Review for Year 2 Medical Students”

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดกิจกรรมทบทวนประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 “Annual Student Experience Review for Year 2 Medical Students” ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

2022-11-14T11:26:59+07:00