ภาพบรรยากาศงาน “Thailand International Health Expo 2022”

ระหว่างวันที่ 17 -20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Online Conference

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 -16.00 น. วิทยากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “Thailand International Health Expo 2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -20 มีนาคม 2565
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
โดยการบรรยายในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ช่วงเวลา 13.30 -16.00 น. นั้น เป็นการบรรยายผ่านระบบ Online Conference ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายดังต่อไปนี้
– การบรรยายในหัวข้อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและนวัตกรรมแห่งอนาคต
บรรยายโดย ศ.ดร.พญ. จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
– การบรรยายในหัวข้อ Innovation Technology for Space Medicine
บรรยายโดย อ.ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
– การบรรยายในหัวข้อ AI in Medicine
บรรยายโดย อ.ดร. ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
– การบรรยายในหัวข้อ OSCE Simulation for Medical Students
บรรยายโดย อ. นพ. ธนพล ชอบเป็นไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
– การบรรยายในหัวข้อ ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care
บรรยายโดย พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคุณรัตติยา ไชยชมภู หัวหน้าหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทยผสมผสาน
2022-03-22T11:21:24+07:00