วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“ทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ในงานเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ #ClosetheCareGap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“ทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ในงานเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ #ClosetheCareGap ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทราบถึงภัยของโรคมะเร็ง ตระหนักถึงสิทธิการรักษาของตนเอง และร่วมมือกันเพื่อเสวนาหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น

โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดงาน รวมถึง Mr.Omar Akhtar, HEOR Director APAC, Ipsos นำเสนอรายงานการศึกษาเพื่อแนะแนวทางเพิ่มการเข้าถึงการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง ก่อนจะเข้าสู่การบรรยายโดย คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เกี่ยวกับความพร้อมและความต้องการเชิงลึกของผู้ป่วยมะเร็งและบุคลากรการแพทย์ในประเทศไทย และมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการโดย : คุณต๊ะ-พิภู พุ่มแกล้วกล้า และ ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รายการดังกล่าวรับชมย้อนหลังออนไลน์ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
Facebook : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / SPRiNG News / กรุงเทพธุรกิจ / Nation Online และคมชัดลึก
Youtube : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / SPRiNG News
Line Official Account : SPRiNG News
#วันมะเร็งโลก #WorldCancerDay #WorldCancerDayThailand

2022-02-08T09:30:57+07:00