ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน EdTeX 2021 Thailand Education Technology Expo 2021 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2564 ร่วมแสดงผลงานวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนเสมือนจริงออนไลน์ของทักษะทางคลินิก” ในรูปแบบ Application : OSCEsim

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน EdTeX 2021 Thailand Education Technology Expo 2021 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อวันที่ 23–25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนเสมือนจริงออนไลน์ของทักษะทางคลินิก” ในรูปแบบ Application : OSCEsim พัฒนาโดยทีมผู้วิจัย ได้แก่ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน และแพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ
OSCEsim เป็นแบบเรียนออนไลน์แบบเปิดในการฝึกทักษะทางคลินิกและพัฒนาความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีฐานจำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
2022-01-10T09:49:37+07:00