วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญชุมชนเคหะหลักสี่ และมอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกล ปลอดภัยจาก Covid 19

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญชุมชนเคหะหลักสี่ และมอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกล ปลอดภัยจาก Covid 19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก

2022-11-14T11:18:47+07:00