วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
นอกจากนี้ได้เข้าร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกิจกรรม”จิตอาสา รจภ.รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ร่วมกันเก็บขยะ เเละทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เเละศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้ร่วมมอบสิ่งของเเละกำลังใจให้กับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนเคหะหลักสี่
2022-11-14T11:18:41+07:00