อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ได้เข้าร่วมแสดงผลงานภายในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2564” Health Tech Thailand 2021

อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางวัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานภายในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2564” Health Tech Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 8 -9 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โดยได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม “แผ่นดามโลหะยึดตรึงกระดูกรูปตัว T ของข้อมือแบบเลื่อนปรับความยาวได้” สามารถใช้กับกระดูกข้อมือหรือแขนหักได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต
2021-12-13T09:58:48+07:00