วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเสวนา สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังภาคีต้านมะเร็ง เรื่อง “ชุมชนเคหะหลักสี่ รวมพลังต้านมะเร็ง”

ในวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 – 12.00 น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมเสวนา สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2564
ภายใต้หัวข้อ รวมพลังภาคีต้านมะเร็ง เรื่อง “ชุมชนเคหะหลักสี่ รวมพลังต้านมะเร็ง” โดยผศ. นพ. วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประธานการเคหะชุมชนหลักสี่ เเละตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เเละป้องกันมะเร็งอย่างยั่งยืน

2022-11-14T11:18:22+07:00