วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด“จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด“จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยมีกลุ่มอาสาจุฬาภรณ์และประชาชนผู้พักอาศัยการเคหะชุมชนหลักสี่ ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดในพื้นที่ของชุมชน ณ การเคหะชุมชนหลักสี่
2022-01-10T09:59:46+07:00