ชุมชนการเคหะหลักสี่ ในโครงการอาสาจุฬาภรณ์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันทำจิตอาสา เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ชุมชนการเคหะหลักสี่ ในโครงการอาสาจุฬาภรณ์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลห่วงใยประชาชนที่กำลังยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 โดยวันนี้ได้ขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันทำงานจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดชุมชนเพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

2022-01-10T09:56:42+07:00