แนะนำนักเรียนทุน

อาจารย์ พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย

อาจารย์ พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ศึกษา จาก University of […]

อาจารย์ พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย 2019-09-04T00:53:46+07:00

ผศ. พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Imperial College London, สหราชอาณาจักร

[…]

ผศ. พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ 2019-09-04T00:56:49+07:00

นายปิติทัศน์ ปูรณโชติ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนศึกษาต่อที่เยอรมัน

นายปิติทัศน์ ปูรณโชติ

ประวัติ จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปริญญาโทสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

นายปิติทัศน์ ปูรณโชติ 2019-09-04T00:57:10+07:00

นพ.ชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย

นพ.ชนวีร์ […]

นพ.ชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์ 2019-09-04T00:57:32+07:00

พญ.พัทรา จันทร์อ่อน


อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา

พญ.พัทรา […]

พญ.พัทรา จันทร์อ่อน 2019-09-06T09:17:29+07:00

อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี ด้วยทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

[…]

อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ 2019-09-06T09:15:26+07:00