เกี่ยวกับหลักสูตร 2024-02-14T13:23:34+07:00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy

“The Giver, The Inventor and The Doctor of the Future”

“ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต”

ประกาศหลักสูตรต่างๆ

ประกาศหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

วารสารวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจาก PubMed ล่าสุด

ความภาคภูมิใจ
ค้นหาเพิ่มเติมในฐานข้อมูล PubMed


PCCMS MED MOMENT

“คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์

กิจกรรมทั้งหมด

Facebook
สาระน่ารู้

รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ใน 1 นาที กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

รู้ทันมะเร็งตับใน 1 นาที กับ อาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ

รู้ทันมะเร็งตับใน 1 นาที กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล

คลิกดูเพิ่มเติม

แนะนำเครือข่ายความร่วมมือ