กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “เวคอัพสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็ง” ครั้งที่ 2

22 ธันวาคม 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “เวคอัพสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็ง” โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกับศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องสนามไชย อาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยมีพลอากาศโท นายแพทย์พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และรองหัวหน้าคณะทำงานโครงการสุขภาพดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในงานและให้การต้อนรับ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 100 ท่าน และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โดยศูนย์สุขภาพสตรีจะจัดให้บริการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

2022-01-10T09:54:04+07:00