ภาพบรรยากาศกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บรรยายโดยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย ณ วัดหลักสี่พระอารามหลวง

18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บรรยายโดยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก ณ วัดหลักสี่พระอารามหลวง โดยในครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวจำนวนมาก
 
2020-08-19T09:26:42+07:00