19 กรกฎาคม 2564 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 3,200 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม19 กรกฎาคม 2564 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 3,200 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์จากทุกภาคส่วนที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

2022-12-15T10:04:54+07:00