ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานโอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

2022-08-19T15:22:39+07:00